შრომითი ურთიერთობები ფორს-მაჟორის დროს – იურიდიული ფირმა „GLCC”-ის პარტნიორი და საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე შალვა ცხაკაია გადაცემაში „ბიზნესპარტნიორი”.