იურიდიული ფირმა „GLCC” ულოცავს საქართველოს ფერმერთა ასოცაიციას და მის ყველა წევრს ფერმერთა დღეს!