ჩვენი ფირმის პარტნიორმა ირაკლი გაფრინდაშვილმა მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო სავაჭრო პალატის საკონსულტაციო საბჭოს სხდომაში.