ევროკომისიამ მიიღო ახალი დახმარების პაკეტი საქართველოსათვის, რომლის საერთო მოცულობა 100 მილიონ ევროს შეადგენს. აქედან 50 მილიონი ევრო მოხმარდება სოფლად უკეთესი შესაძლებლობების შესაქმნელად, მათ შორის ფერმეთა კონკურენტუნარიანობის გაზრდას, უკეთესი სათესლე მასალის, ტრენინგებისა და დამხმარე მექანიზმების მეშვეობით.