ბიზნესი სამუშაო დროის 40 საათამდე შემცირებასთან დაკავშირებით კანონმდებლობის დახვეწას ითხოვს. კომპანიები ამბობენ, რომ სპეციფიკური სამუშაო რეჟიმის მქონე დარგების ჩამონათვალის შემცირებამ მათ დანახარჯები გაუზარდა და დამატებითი კადრების მოძიების საჭიროება გაუჩინა. ამასთანავე, ბუნდოვანი გახდა შრომითი ხელშეკრულების გაფორმებასთან დაკავშირებული პროცესები. ამ თემასთან დაკავშრებით ვრცლად  „GLCC Law Firm“-ის პარტნიორმა შალვა ცხაკაიამ ისაუბრა.