2015 წლის 23 აპრილს სასტუმრო ტიფლის პალასში საერთაშორისო სავაჭრო პალატის წარმომადგენლები შეხვდნენ საქართველოს პარლამენტისა და ბიზნესის სამყაროს წარმომადგენლებს. ჩვენი იურიდიული ფირმა წარმოდგენილი იყო პარტნიორის ირაკლი გაფრინდაშვილის სახით, რომელიც არის საერთაშორისო სავაჭრო პალატის საგადასახადო კომისიის წევრი. საუბრის თემა იყო საგადასახადო სამსახურის მიერ აუდიტის პროცედურები და სხვა საგადასახდო საკითხები, რომელიც აწუხებს ბიზნესის წარმომადგენლებს.