მოხარულნი ვართ გაცნობოთ, რომ სადაზღვევო კომპანია ალდაგი აზღვევს ჩვენს პროფესიულ პასუხისმგებლობას. ჩვენი კლიენტების ინტერესები დაცულია და დაზღვეულია ყოველგვარი რისკისგან.