ჩვენი ფირმის პარტნიორი შალვა ცხაკაია მიწვეული იყო თავისუფალი უნივერსიტეტის ბაზალეთის კამპუსზე საერთაშორისო განვითარების გამოწვევეის შესახებ პრეზენტაციის გასაკეთებლად.