ჩვენი პარტნიორი ირაკლი გაფრინდაშვილი მიწვეული იყო თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით გამართულ კონფერენციაზე სადაც სპირეკის როლში განიხილავს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოებისა და იძულებითი აღსრულების პროცესის ურთიერთქმედება და კოლიზიური საკითხები.