ჩვენმა იურიდიულმა ფირმამ გააფორმა თანამშრომლობის მემორანდუმი საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან, რის საფუძველზეც ჩვენ იურიდიულ მომსახურებას გავუწევთ ასოციაციის 700-მდე ფერმერს.