ჩვენმა პარტნიორმა ირაკლი გაფრინდაშვილმა მონაწილეობა მიიღო იუსტიციის სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაში, რომელიც მიეძღვნა აღსრულების კანონმდებლობის გაუმჯობესებას საქართველოში.