ირაკლი გაფრინდაშვილი
მმართველი პარტნიორიE-mail: igaprindashvili@glcc.ge
ბატონი ირაკლი გაფრინდაშვილი არის GLCC-ის დამფუძნებელი პარტნიორი. მისი საქმიანობის ძირითადი სფეროები მოიცავს სამეწარმეო, ვალდებულებით, სახელშეკრულებო სამართალს, საწარმოების შერწყმასთან და რეორგანიზაციასთან დაკავშირებულ საკითხებს, გადახდისუუნარობის სამართალი, უძრავი ქონების ტრანსაქციებსა და საგადასახადო კანონმდებლობას.
ვრცლად…

შალვა ცხაკაია
პარტნიორიE-mail: stskhakaia@glcc.ge
შალვა ცხაკაია არის GLCC-ს დამფუძნებელი პარტნიორი. მისი საქმიანობა მოიცავს, სასამართლო და საარბიტრაჟო წარმომადგენლობას, საერთაშორისო ტრანსაქციებს, საინვესტიციო და საბანკო სამართალს, კორპორატიულ სამართალს, საერთაშორისო სავაჭრო სამართალს და შრომის სამართალს.
ვრცლად..

ალექსანდრე ქამუშაძე
დირექტორი | E-mail: akamushadze@glcc.ge
ალექსანდრე ქამუშაძე გახლავთ იურიდიული ფირმა GLCC-ის პარტნიორი და დირექტორი. მისი საქმიანობის ძირითად სფეროს განეკუთვნება: სახელშეკრულებო სამართალი, სამშენებლო სამართალი, საკორპორაციო სამართალი, ბიზნეს სამართალი, საგადასახადო სამართალი, სადაზღვევო სამართალი, საოჯახო და სამემკვიდრეო სამართალი, ადმინისტრაციული სამართალი,
ვრცლად…

გრიგოლ მუმლაძე
მთავარი იურისტი | E-mail: gmumladze@glcc.ge
გრიგოლ მუმლაძე გახლავთ იურიდიული ფირმა GLCC-ის იურისტი. მისი საქმიანობის ძირითად სფეროს განეკუთვნება: სამეწარმეო სამართალი, სახელშეკრულებო სამართალი, სამოქალაქო და სამოქალაქო საპროცესო სამართალწარმოება.
ვრცლად…

მეგი დიასამიძე
იურისტი E-mail: mdiasamidze@glcc.ge
Megi Diasamidze is an associate in GLCC law firm.  She is specialized  in Contract Law, Civil and Civil Procedure Law, Administrative and Administrative Procedure Law, Executive Law, Disability Law, Data Protection Law. She holds the following responsibilities: become familiar with the specifics of
ვრცლად…

რუსუდან ოთიაშვილი
 იურისტი
E-mail: rotiashvili@glcc.ge
რუსუდან ოთიაშვილი არის იურიდიული ფირმა GLCC-ის  იურისტი. მისი საქმიანობის ძირითად სფეროს განეკუთვნება სახელშეკრულებო სამართალი, სამოქალაქო სამართალი, ადმინისტრაციული სამართალი, შრომის სამართალი.
ვრცლად…

ნიკოლოზ აბუთიძე
იურისტი E-mail: nabutidze@glcc.ge
ნიკოლოზ აბუთიძე გახლავთ ურიდიული ფირმა GLCC-ის იურისტი. მისი საქმიანობის ძირითად სფეროს განეკუთვნება: ადმინისტრაციული სამართალი, საგადასახადო სამართალი, სამეწარმეო სამართალი, შრომის სამართალი, სახელშეკრულებო სამართალი
ვრცლად…

რევაზ ტყავაძე
მოწვეული მრჩეველი | E-mail: rtkavadze@glcc.ge 
რევაზ ტყავაძე GLCC-ს შემოუერთდა 2013 წელს მოწვეული სპეციალისტის სტატუსით, იგი ამავე დროს არის კომპანიის ერთ-ერთი პარტნიორიც. მას გააჩნია ბიზნესისა და კომერციული სამართლის სპეციალიზაციით მუშაობის 10 წლიანი სტაჟი. მისი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია
ვრცლად…