იურიდიული ფირმა GLCC ულოცავს საქართველოს ფერმერთა ასოცაიციას და მის ყველა წევრს ფერმერთა დღეს!