სტარტაპ მეგობრული” – პროექტის მიზანია სტარტაპების სწრაფი განვითარების ხელშეწყობა კერძო (ქართული და საერთაშორისო) ბიზნესის ჩართულობით.

GLCC-ის პროფესიონალებით დაკომპლექტებული გუნდი სტარტაპერების სამართლებრივი ცოდნის ამაღლებაზე იზრუნებსდა მიაწვდის პირველად და საბაზისო ინფორმაციას იმ იურიდიულ საკითხებზე, რაც აუცილებელია დამწყები ბიზნესის განვითარებისთვის. კონსულტაცია მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს:

სამეწარმეო ურთიერთობები
შრომითი ურთიერთობებები
ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა
ლიცენზიები და ნებართვები